BEHANDELING
Indicaties: wie komt in aanmerking?
Wanneer behandelen ?
Als er sprake is van
stotteren. Als de ernst van het stotteren hinder kan veroorzaken of reeds veroorzaakt.
Als er gegevens zijn dat stotteren zich
negatief ontwikkelt. Als men aan de condities kan voldoen om met succes in te grijpen.
Als de
kansen op herstel zonder behandeling heel beperkt of uitgesloten zijn.
Leeftijd op zich is geen hinderpaal. Hoe jonger hoe beter.

In onderstaande figuur lees je per leeftijdsgroep af hoeveel kinderen en volwassenen die stotteren therapie opnemen. (Bron: R. Boey, periode 1992-juni 2017, n = 2316).
Stacks Image 11