BEHANDELING
Sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren

Methodiek: waarop stoelt een behandeling?
  • De behandeling is een sociaal-cogniteve gedragstherapie voor stotteren.
  • De methodiek steunt op behandelingen voor cognitieve, emotionele en vaardigheidscomponenten van spreekgedrag.
  • De behandeling is gestoeld op wetenschappelijk standvastige inzichten over stotteren: het ontstaan, de stottermomenten, de stottergedragingen, de mentale en emotionele hinder, het ontwikkelen van stotteren. Het gaat om genetische, biologische en neurologische kennis. Het gaat om kennis uit de gedragswetenschappen.
  • De delen van stotterbehandeling zijn gegroeid uit internationale publicaties en contacten. Ze zijn ook dikwijls in eigen praktijk ontwikkeld.
  • De therapie steunt op een intensieve klinische ervaring sinds 1980, doctoraal en post doctoraal onderzoek.

Evidence-based practice
  • De sociaal cognitieve gedragstherapie voor stotteren baseert zich op betrouwbare, standvastige wetenschappelijke bevindingen over stotteren sinds 1930 gepubliceerd, of anekdotisch vroeger. Het gaat om kennis uit de genetica in verband met stotteren, de neurologie met betrekking op stotteren, hersenstudies bij stotteren, neurologie van gedrag: cognitie, emotie en motoriek, kennis van leerprocessen, kennis uit epidemiologie en fenomenologie van stotteren.
  • De methodiek van behandeling stoelt ook op wetenschappelijk inzichten in verband met leerprocessen (klassieke en operante conditionering en modeling), gedragstherapeutische interventies en hun effecten.
  • De metingen van effecten van de behandeling op lange termijn zijn bekend. Zie het deel: ‘effecten’.

Practice-based evidence   

  • Delen van de behandeling zijn ontworpen geworden door de behandeling neer te zetten.  Ze zijn dus met andere woorden op praktijkinterventies gebaseerd.  Dit is vooral zo voor de operationale uitwerking bij bepaalde oefeningen, keuze van materiaal, timing en dergelijk. 
  • De behandeling is dus ook op praktijkhandelen gebaseerd, dus practice-based evidence.