BEHANDELING
Leerkrachten
Leerkrachten worden geconfronteerd met stotteren of vermijdingsgedragingen. Ouders van kinderen richten zich dikwijls tot de leerkracht met vragen over het spreken van hun kind.

Leerkrachten kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen voor de leerling die ze onderwijzen. Dit kan door :
-een
correcte houding aannemen tegenover de problematiek van stotteren. Dus niet: minimaliseren,
overdrijven, negeren...
-een
correct antwoord formuleren op vragen over stotteren.
-in geval van een vermoeden of zekerheid van stotteren de ouders
helpen door gerichte verwijzing via de toepasselijke kanalen
-correct reageren op stottermomenten -helpen bij het verminderen van uitlokkende factoren (bv. tijdsdruk) -als het door de therapeut is aangewezen, samen met het kind via internet het deel over stotteren voor kinderen op de site bezoeken
-opvangen en helpen ophouden van pesten en plagen
-waar nodig en nuttig:
specifieke maatregelen nemen voor specifieke mondelinge taken (luidop lezen, leessnelheid, spreekoefeningen, spreekbeurten, mondelinge toetsen, mondelinge examen...)
-een stottertherapeut een verslag te bezorgen over het specifiek spreekgedrag en de context waarin het zich afspeelt.

Leerkrachten ontvangen:
-
een verslag met de beschrijving van de toestand van het spreken van een leerling in kwestie en met te nemen maatregelen
-
een folder voor leerkrachten met informatie over stotteren (het verschijnsel, ontstaan, ontwikkeling)
en wat een leerkracht kan doen
-referenties naar literatuur specifiek voor onderwijs geschreven
-referenties naar meer diepgaande literatuur over stotteren
zie ook:
publicaties en de website met informatie over stotteren Volgens de noodzaak voor een kind kan mondeling overleg nodig zijn (telefonisch, op de praktijk of op school). De noodzaak gaat vooral uit van de therapeutische behoefte. Zeker voor kinderen met complexe stoornissen is dit aangewezen.