BEHANDELING
Verloop van de behandeling
Hoe wordt een behandeling georganiseerd ?
Vooraf wordt de behandeling besproken. De inhoud, het verloop, de werkwijze, de geschatte duur, de frequentie, de organisatie, de administratie, de onkosten...


individueel
-jonge kinderen met aanwezigheid van één van de ouders die voltijds deelneemt aan de behandelingsessie
-oudere kinderen met aanwezigheid van één van de ouders aan het eind van de sessie en soms tijdens de sessie
-individueel voor volwassenen; in overleg en waar nuttig en nodig met medewerking van de partner

groep
-in heel beperkte mate
-afhankelijk van de noden en het nut voor een bepaalde patiënt
-wordt in onderling overleg besproken tijdens de loop van de individuele behandeling

ouderprogramma
-voor ouders van jonge kinderen (tot 12 jaar) verloopt de behandeling niet zonder het ouderprogramma. Ouders volgen een opleiding van 10 sessies van 1 1/2u driewekelijks. Verantwoording en details worden bij het onderzoek gegeven. Zie verloop van de behandeling.
-Voor ouders van tieners en adolescenten worden doorgaans individuele vormen van informatie en opleiding georganiseerd.
-De begeleiding van de omgeving d.w.z. de grootouders gebeurt al naargelang de noden. De school en de leerkracht ontvangen een geïndividualiseerd verslag en informatiefolder. Er wordt overleg georganiseerd bij complexe vormen van stotteren of stotteren met samengaande andere aandoeningen (bv. dyslexie). Ook de klasgenoten kunnen worden op de hoogte gebracht. Zie begeleiding

frequentie en duur
-De frequentie en duur van behandeling hangen af van een geheel van factoren zoals: de ernst van de problematiek, de dynamiek van mogelijke wijzigingen, het opvolgen van de behandeling, het verder zetten ervan buiten de therapiekamer.

-De frequentie van therapie bij aanvang bedraagt
doorgaans bij heel jonge kinderen 1 x 30 minuten per week mits een samenwerking met de ouders die oefeningen thuis verder zetten. De verwachte duur en aantal sessies worden bij het onderzoek besproken.

-Bij oudere kinderen en volwassenen bedraagt de frequentie 1 à 2 x per week 30 minuten.
Soms kan bij oudere kinderen of volwassenen een sessie van 60 minuten wenselijk zijn (bijv. om bepaalde oefeningen te realiseren). De verwachte duur en aantal sessies worden bij het onderzoek besproken.

-De aanwijzingen over de duur van de hele behandeling zijn gebaseerd op groepsgegevens en zijn dus niet representatief voor elke patiënt.
De gemiddelde totale duur van de behandeling schommelt rond 35 sessies voor het grootste deel van de heel jonge kinderen gespreid over een jaar.  Oudere kinderen, tieners en volwassenen hebben meer nodig.  Kinderen en tieners schommelen gemiddeld rond 80 sessies, volwassenen erboven. Bij ongeveer 12% van alle stotterende mensen met een hoge stotterernst is er meer nodig, of meer dan eens behandeling in het leven.