BEHANDELING
Stotteren
Enkel stotteren komt in aanmerking voor onderzoek en eventueel voor behandeling

Leeftijd
-Het gaat om kinderen of volwassenen die stotteren. We zien kleuters ( 2 tot 5 jaar), kinderen (6 tot 12 jaar) met hun ouders, tieners (12 tot 18 jaar) of volwassenen (ouder dan 18 jaar). 
-De leeftijd is geen criterium.  Het jongste kind dat werd aangeboden met stotteren was 1 jaar 10 maand oud. De oudste persoon die zich aanbood was 68 jaar oud.
Stacks Image 58
Klik om te vergroten
Stacks Image 21
Geslacht
We zien zowel jongens als meisjes, mannen als vrouwen. Er zijn meer jongens/mannen vertegenwoordigd, dan meisjes/vrouwen.

Personen
-Voor kleuters, kinderen en tieners voeren we het onderzoek uit met de ouders of desgevallend de pleegouder. 
-Voor volwassenen gaat het uiteraard om de volwassene zelf, eventueel vergezeld door de levenspartner. 

Taal
-De voertaal tijdens het onderzoek is Nederlands, eventueel Frans of Engels.  Voor de behandeling is dit Nederlands. 
-De taal dient voldoende beheerst te zijn opdat therapie kan doorgaan in geval dat nodig blijkt.
Stacks Image 65
Links boven: algemene verhouding tussen jongens/mannen en meisjes/vrouwen bij stotteren (procentueel).

Links hiernaast: verhouding jongens/mannen tegenover meisjes/vrouwen per leeftijdsgroep. Bij kleuters is die verhouding 2.5 mannen tegenover 1 vrouw. In de puberteit loopt dit verhouding op tot 5.7:1 om na 20 jaar te dalen.
Klinische gegevens (Boey, 2004)
Bijkomende aandoeningen
Stotteren kan gepaard gaan met bijkomende stoornissen op gebied van de spraak- en taalontwikkeling, de intelligentie of met syndromen bv. syndroom van Down, autisme.  Er zal per persoon bekeken worden wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor onderzoek of behandeling.