ONDERZOEK
Verloop van het onderzoek.

enkel na afspraak
zie
aanmelding

kinderen jonger dan 7 jaar
De ouders komen enkel met het kind dat moet onderzocht worden.
Ouders en kind blijven samen met de onderzoeker in de onderzoekskamer.
Het jonge kind wordt aan het spelen gezet.
Dan volgt het onderzoek met ouders (vraaggesprek) en kind (spreekstaal).
De observatie- en meetgegevens worden verwerkt.
De resultaten worden besproken.
De adviezen en besluiten worden aan de ouders uitgelegd.
Verslagen worden na het onderzoek gemaakt en naar de ouders verstuurd.
Er wordt de nodige documentatie (folders) meegegeven.

kinderen ouder dan 7 jaar
De ouders komen enkel met het kind dat moet onderzocht worden.
Er volgt een deel onderzoek met de ouders (vraaggesprek) verloopt.
Nadien met het kind (vraag-gesprek, spreekstaal en metingen).
De observatie- en meetgegevens worden verwerkt.
De resultaten worden besproken.
De adviezen en besluiten worden aan de ouders en het kind uitgelegd.
Verslagen worden na het onderzoek gemaakt en naar de ouders verstuurd.
Er wordt de nodige documentatie (folders) meegegeven.

volwassenen
De volwassene (eventueel met partner) wordt onderzocht (vraaggesprek, spreekstaal en metingen).
De observatie- en meetgegevens worden verwerkt.
De resultaten worden besproken.
De adviezen en besluiten worden aan de volwassene (en partner) uitgelegd.
Verslagen worden opgemaakt en verstuurd.
Er wordt de nodige documentatie (folders) meegegeven.