ONDERZOEK
Cijfers over het onderzoek

-Bijna 100 % van de aanmeldingen hebben te maken met een stoornis in de vlotheid van spreken.
Het gaat bijna steeds om stotteren, namelijk in 94.5% van de onderzoeken.
-Soms gaat het om een andere stoornis op het gebied van vlot spreken bijvoorbeeld problemen met taalgeheugen.
-Soms gaat het niet om een stoornis bijvoorbeeld verhoogde inspanningsverschijnselen bij het spreken.

-Niet iedereen met een diagnose ‘stotteren’ heeft behandeling nodig.  Dit is wel het geval bij ongeveer 72% van de onderzochten.  Ongeveer iets meer dan een kwart (27%) wordt opgevolgd mits het nemen van maatregelen. Ongeveer 1% hoeft geen opvolging of blijft zelf weg.

De besluiten na onderzoek komen neer op: (zie onderstaande figuur)
-behandeling in de praktijk (56.4 %)
-behandeling elders (15.7. %)
-opvolgen (26.7 %)
-geen bijzondere maatregelen of zelf weg blijven (1.2 %)
Stacks Image 7