ONDERZOEK
Inhoud van het onderzoek


kinderen jonger dan 7 jaar
-gestructureerd interview met ouders
-spreekstaal uitlokken, registreren en analyseren
-bepaling van de aard van de niet vlotte momenten
-in geval van stottermomenten: soort, frequentie, duur, spanning
-observatie van stottergedragingen (bijbewegingen, vermijden)
-bepaling van de stotterernst en eventueel het subtype van stotteren
-evaluatie van eventuele opmerkzaamheid, mentale en emotionele hinder
-evaluatie van emotionaliteit en temperament
-bepaling van aanwijzingen voor natuurlijk herstel of voor chronisch stotteren
-analyse van uitlokkende factoren
-bespreking van de te nemen maatregelen

kinderen ouder dan 7 jaar
-gestructureerd interview met ouders
-gestructureerd interview met het kind
-spreekstaal uitlokken, registreren en analyseren
-bepaling van de aard van de niet vlotte momenten
-in geval van stottermomenten: soort, frequentie, duur, spanning
-observatie van stottergedragingen (bijbewegingen, vermijden)
-bepaling van de stotterernst en eventueel het subtype van stotteren
-evaluatie van mentale en emotionele hinder, bewustzijn, spreekattitude
-meting van persoonseigenschappen
-analyse van uitlokkende factoren
-bespreking van de te nemen maatregelen

volwassenen
-gestructureerd interview
-spreekstaal uitlokken, registreren en analysen
-bepaling van de aard van de niet vlotte momenten
-in geval van stottermomenten: soort, frequentie, duur, spanning
-observatie van stottergedragingen (bijbewegingen, vermijden)
-bepaling van de stotterernst en eventueel het subtype van stotteren
-evaluatie van mentale en emotionele hinder, spreekattitude
-meting van persoonseigenschappen
-analyse van uitlokkende factoren
-bespreking van de te nemen maatregelen

tests en proeven
Gestructureerde Interviews
Tests voor Stotterernst
Tests voor Spreekattitude
Test voor persoonseigenschappen
Gedragsvragenlijsten
Digitale registratie (film, audio) en computerwerwerking
Waar nodig: instrumenten voor differentiaal diagnostiek