ONDERZOEK
Algemene informatie over het onderzoek.
De onderzoeken worden kernachtig en efficiënt uitgevoerd. Ze zijn aangepast aan de leeftijd, de wijze van contactname… van een kleuter, kind, tiener of volwassene.

Wanneer een onderzoek aanvragen?
-na
verwijzing van een arts na aangeven van uzelf, een leerkracht…
-Als ouders
twijfelen over het niet vlot spreken van hun kind.
-Als ouders merken dat hun
kind stottert.
-Als het
kind zelf of je als volwassene zelf last hebt van stotteren.

Hoe een onderzoek boeken?
Het onderzoek van stotteren gebeurt op voorschrift van een arts: huisarts, kinderarts, neus-keel-oorarts, neuroloog, neuropsychiater. Je kan de praktijk telefonisch bereiken: 03 216 03 90.

Wanneer vindt een onderzoek plaats?
Onderzoek vindt plaats na afspraak. Vooraf wordt de informatie over het onderzoek telefonisch gegeven: tijdstip, verloop, duur, onkosten, praktijklocatie.

Wie zal u ontmoeten?
U ontmoet de persoon bij wie u een afspraak boekte: dr. Ronny Boey bic mac logopedie specialisatie stotteren.

Wat gebeurt er tijdens een onderzoek?
Er worden
gegevens over het spreken van de patiënt opgevraagd.
De
vlotheid van spreken wordt geëvalueerd.
De hoeveelheid
haperingen of stottermomenten worden gemeten.
De
soorten haperingen en de ernst (duur, spanning) ervan worden waargenomen.
De mate van
bijkomende gedragingen (o.m. bijbewegingen) wordt geëvalueerd,
en ook de geleverde
inspanning bij het spreken en de communicatiekwaliteit.
De
mentale en de emotionele inspanning en belasting tijdens het spreken wordt bepaald door middel van tests voor spreekattitude en psychometrische proeven.

Wat besluit men na het onderzoek?

Het gaat om een
normale vorm van niet vlot spreken.
Het gaat om een vorm van stotteren en desgevallend: de ernst van het stotteren.
Afhankelijk van het beeld van het onderzoek kan worden bepaald of er kan opgevolgd worden of er behandeling aangewezen is.
De risico's op een
negatieve ontwikkeling worden ingeschat.
De
maatregelen die nodig zijn worden besproken. (begeleiding, opvolgen, behandeling…)