Maatschappelijk

Ook journalisten (geschreven pers, radio, televisie) kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen bij het verkondigen van zaken over stotteren. Ze kunnen mee helpen om negatieve stereotiepen te nuanceren, spot weg te houden, ongezonde sensatiezucht niet na te streven over de materie van het stotteren en de behandelingen ervan. Ze kunnen meehelpen om informatie over zogenaamde spectaculaire remedies kritisch te bekijken om zo hun doelpubliek correct te informeren. Het is duidelijk dat hier ook de informant zijn of haar verantwoordelijkheid moet opnemen als een journalist er beroep op doet.

Personen die het
beleid mee maken inzake logopedie, en meer specifiek over stotteren, kunnen zich informeren en documenteren. Het gaat om ambtenaren van de gewestelijke of federale overheid, van mutualiteiten of om dokters die logopedische onderzoeken of behandelingen voorschrijven.

Ook collega's werknemers en werkgevers kunnen zich een goed begrip vormen en een goede
houding aannemen als er in het werkmidden een persoon stottert. In geval van licht stotteren zal dit zelden moeilijk zijn of een probleem vormen. In geval van ernstig stotteren kan dat anders lopen. Pesten op het werk is uiteraard geen goede zaak.

Voor informatie over stotteren zie op deze site bij
informatie over stotteren
Op de pagina over
publicaties worden er verwezen naar specifieke publicaties, voordrachten of maatschappelijke bijdrages (pers, tv, radio) vanuit onze praktijk.


Studenten

In het kader van hun opleiding vragen studenten informatie over stotteren in functie van een project of eindwerk. Het gaat om studenten sociaal-technische wetenschappen, sociale verpleegkunde, opvoedkunde, logopedie.

Ook zij hebben de kans om samen met hun lesgevers, promotor de verantwoordelijkheid op te
nemen correcte inzichten over stotteren te verspreiden. Hierbij kan het gebruik van de informatie
op deze website nuttig zijn. Respecteer a.u.b. de regels voor correct gebruik. Zie: rechten van de
website.

Zie ook:
publicaties R. Boey

Opmerking

als je informatie overneemt van een auteur citeer of verwijs correct.
Voorkom plagiaat en de ernstige gevolgen ervan.